Sản phẩm

Nhà kho

Đây là sản phẩm hiện đang rất được quan tâm từ các công  trình xây dựng trung tâm thương mại ở ÚC. Sản phẩm được ghép nối từ các khung lưới sắt mã kẽm.